Marjolein Knuit

Schipperen tussen WebCT en weblog

“The line is busy. Try again later.” “Service unavailable.” “Internal server error.” Dit is slechts een greep uit het arsenaal aan errors die de Elektronische Leer Omgeving (ELO) WebCT Vista nog wel eens geeft. Het is dus niet verwonderlijk dat steeds meer cursussen van de Letterenfaculteit overgaan op het gebruik van weblogs in plaats van of naast WebCT. Ligt de toekomst van de online leeromgevingen van de Universiteit in handen van sites als www.blogger.com en www.web-log.nl of is er een andere functie voor weblogs weggelegd?

Het actuele debat, Practicum nieuwe media, Nieuwe media en populaire cultuur; allemaal cursussen die weblogs inschakelen als hulplijn bij het snel en gemakkelijk toegankelijk maken van cursusinformatie, opdrachten en discussies. Zo maakt de laatstgenoemde cursus gebruik van een centraal weblog met behalve regelmatig geüpdatete cursusinformatie, links naar de zogenaamde ‘gamelogs’ van de studenten die de cursus volgen. Docente Marinka Copier legt uit dat deze keuze deels uit praktisch oogpunt is gemaakt omdat WebCT instabiel is gebleken en omdat weblogs meer mogelijkheden bieden dan WebCT. Maar ook inhoudelijk passen weblogs beter bij de cursus dan WebCT, meent Marinka: “mediastudies speelt zich voor een groot deel online en op weblogs af dus door te bloggen ontstaat er een aansluiting bij het actuele debat.”

Toch lijkt het gebruik van weblogs vooralsnog voorbehouden aan cursussen uit de mediadiscipline. Vakken uit de historische en taalkundige hoek houden het over het algemeen bij WebCT of handelen het inleveren van opdrachten af via ‘ouderwets’ papier. Het is vooral het interactieve gedeelte dat zich op cursusblogs afspeelt, zoals discussies over de verslavende aspecten van games of de ramkoers van Google. Als een cursus een weblog hanteert als centraal punt om opdrachten te uploaden of discussies te voeren, wil dat dus niet automatisch zeggen dat dit WebCT helemaal buiten spel plaatst: voor Practicum nieuwe media en Nieuwe media en populaire cultuur bestaan er ook ruimtes op WebCT waarop bijvoorbeeld cursusinformatie en deadlines terug te vinden zijn.

“het systeem draait als een zonnetje”
Het is onwaarschijnlijk dat weblogs WebCT zouden kunnen vervangen, meent Ineke Lam, coördinator van het expertisecentrum ICT in het onderwijs van het IVLOS. In 2006 zal het expertisecentrum ICT in het onderwijs een advies aan het College van Bestuur uitbrengen over één ELO voor de UU. Eind 2007 lopen de licenties voor WebCT Vista en Blackboard af. Hoewel het onderzoek dat voorafgaat aan het advies nog moet worden uitgevoerd, zijn weblogs in elk geval geen optie volgens Ineke Lam: “Ik ben er geen voorstander van dat iedere docent zijn/haar cursus in een andere omgeving aanbiedt aan studenten. Dat is wat mij betreft een gepasseerd station. Jullie opleiding betaalt veel geld voor WebCT, dus maak er zo optimaal en zo breed mogelijk gebruik van. We hebben de performance problemen nu weten op te lossen en het systeem draait sinds december 2005 als een zonnetje. We moeten toe naar een universitaire standaard, zeker in de BaMa waar studenten kunnen switchen tussen opleidingen.” Dat wil echter niet zeggen dat ze voor weblogs helemaal geen educatieve rol ziet weggelegd: “Weblogs kunnen wel degelijk een toegevoegde waarde hebben, maar kunnen niet als alternatief voor een ELO worden gezien, die universitair breed uitgerold wordt en voor alle functionaliteiten wordt gebruikt.”

Volgens Indira Reynaert, practicumdocente aan de Universiteit en consultant in het bedrijfsleven, kunnen weblogs zeker van waarde zijn voor het onderwijs. Ze blogt zelf dan ook heel wat af: zo maakt ze tijdens het Practicum nieuwe media in blok 1 en 3 gebruik van een weblog als centraal informatiepunt en is ze actief op meerdere blogs, waaronder het crossmediaweblog en het usabilityweblog. Dat weblogs meer zijn dan een online dagboek waarin tante Truus dagelijks bijhoudt hoe het met haar borduurwerkje gesteld is, is voor haar zo klaar als een klontje. Daarom is ze betrokken bij een project voor de Digitale Universiteit, waarbij wordt onderzocht hoe weblogs te gebruiken zijn als reflectie-instrument binnen het hoger onderwijs: “onze aanname is dat weblogs vanwege het logboekachtige, maar bovenal dynamische en interactieve karakter het (leren) reflecteren op handelen kunnen verbeteren,” aldus de outline van het onderzoek. Dit wordt de komende maanden onderzocht onder 32 studenten van onder meer hbo-lerarenopleidingen die via een weblog op hun stage reflecteren.

Hoewel niet volledig geschikt als leeromgeving voor het onderwijs, zijn weblogs dus wel hard bezig zich te manifesteren op educatief gebied, zoals het onderzoek van de Digitale Universiteit aantoont. Voorlopig blijft WebCT de sleutel tot bijvoorbeeld tentamenuitslagen en werkgroepindelingen, maar worden weblogs wel steeds meer ingezet voor andere cursusdoeleinden.  Want hoe wenselijk een complete, gebruiksvriendelijke en universele ELO ook is, waar het huidige WebCT tekort schiet, komt de weblog snel en efficiënt te hulp. Tot het moment dat er een nieuwe ELO zijn intrede doet, is het dus nog een kwestie van heen en weer surfen tussen WebCT en weblog.

Geef je reactie