Marjolein Knuit

Tag: journalistiek

Scheidsrechter of spits

“In Amerika regeert de president vier jaar en de journalistiek voor eeuwig en altijd,” zei Oscar Wilde eens. Hij vat hier de kern van de journalistiek heel juist samen. Politici en andere vooraanstaande figuren zijn voortdurend onderhevig aan wat er over hen gepubliceerd wordt. De journalistiek heeft op dit gebied een grote vinger in de pap. De journalistiek bepaalt of de voorpagina van de krant gevuld wordt met nieuws over Boris of Beatrix. Het is een kwestie van vraag en aanbod: wil het publiek sappige feitjes over Mabel, dan krijgt ze die ook. De journalistiek heeft zich ontwikkeld, of misschien wel gedegradeerd, van intellectueel en niet voor iedereen weggelegde vorm van verslaggeving, naar consumptieproduct van de bovenste plank.

“De functie van de klassieke journalist zal verschuiven van fysiek noodzakelijke tussenschakel in de informatieoverdracht naar die van regisseur van het maatschappelijk debat. Naarmate in de media het aantal podia en platforms toeneemt, wordt deze regiefunctie belangrijker maar tevens moeilijker te organiseren,” beweert Jo Bardoel in zijn proefschrift getiteld ‘Journalistiek in de informatiesamenleving’. Het proces van nieuwsgaring en de publicatie daarvan is namelijk drastisch veranderd, helemaal sinds Internet veel van de functies die eerst tot kranten en tijdschriften behoorden, overnam. Toegankelijkheid is het sleutelwoord van geschreven nieuwsfeiten. De journalist is gedwongen rekening te houden met de wensen van een groot publiek en heeft daarom geen andere keus dan zich samen met zijn collega’s op het meest recente al dan niet koninklijke schandaal te storten. In deze stortvloed van nieuws moet de journalist zich staande zien te houden tussen de meningen die via de media over en weer geslingerd worden. Lees meer