Marjolein Knuit

Tag: nieuwe media

Mediawijsheid op school

Van vrijblijvend naar verplicht

Afkickklinieken voor gameverslaafden; psychiatrische hulp voor kleuters met een pornofetisj door internet: nieuwe media hebben heel wat teweeg gebracht in de samenleving. Educatie over deze media staat echter op een laag pitje, terwijl vooral jongeren non-stop online zijn op MSN, hyves en World of Warcraft. Initiatieven om jongeren te helpen mediawijs te worden zijn versnipperd en vrijblijvend. In mijn mastereindwerkstuk pleit ik daarom voor een andere benadering: het integreren van mediawijsheid in de schoolvakken.

Wat media met jongeren doen, is lang niet zo belangrijk als wat jongeren met media doen. Terwijl in de vorige eeuw media-educatie vooral gericht was op het beschermen van de jeugd tegen de verderfelijke invloeden van film en televisie, stelde de Raad voor Cultuur in 2005 een andere aanpak voor. Met mediawijsheid introduceerde de Raad een actieve en gelaagde benadering van media-educatie, die past in de huidige mediatrends: het laten gelden van je persoonlijke stem, op weblogs, Youtube, sms of andere media. Lees meer

Het belang van mediawijsheid

Televisie, internet en computergames zijn zo alomtegenwoordig in ons dagelijks leven, dat hun aanwezigheid bijna vanzelfsprekend is. De manier waarop wij met deze media omgaan verdient echter meer aandacht. “Media bepalen ons wereldbeeld”, is de achterliggende gedachte van de Beeld en Geluid Experience in Hilversum, waar ik momenteel stageloop. Een bewustwording daarvan is de eerste stap in de richting van een verantwoorde omgang met media: mediawijsheid.

Een van de belangrijkste groepen waarvoor mediawijsheid van groot belang is, zijn kinderen. Zoals ik eerder heb uitgelegd in mijn artikelen over sms-taal en videdoclips is het gebrek van jongeren aan enig referentiekader wat betreft sociale omgangsvormen, seksualiteit en taalgebruik er debet aan dat zij zeer gevoelig zijn voor wat hen wordt voorgespiegeld op televisie of internet. Lees meer

Gamen voor school

Als je goed was in kiezen, was je waarschijnlijk geen TCS gaan studeren. Maar na het feest van het eerste jaar moet er dan toch echt gekozen worden, en wel uit maar liefst vijftien hoofdrichtingen. In de rubriek “hoofdrichtingwijzer” vertellen in elke Alalos TCS-studenten over hun hoofdrichting. Waarom hebben ze voor deze specialisatie gekozen, wat vinden ze er leuk aan (en wat niet) en wat voor toekomst zien ze met deze hoofdrichting voor zichzelf weggelegd?

Yvonne Woldberg: vierdejaars TCS met hoofdrichting Nieuwe media & digitale cultuur

Voor Yvonne was haar keuze voor de hoofdrichting Nieuwe media “niet echt een heel bewuste keuze. Omdat ik al in mijn eerste jaar vooral veel film en televisievakken had gekozen, werd het automatisch film- en tv wetenschap of nieuwe media”. Lees meer

Godgelijke in het digitale tijdperk

Een essay over de macht en onmacht van mens en technologie

We denken dat we heel wat kunnen. We reizen de hele wereld over zonder ook maar een stap buiten de deur te zetten: daarvoor hoeven we alleen maar Google Earth op te starten. De mens is bijna een Godgelijke geworden en een groot deel van de credits daarvoor gaat naar de technologie. Maar tegelijkertijd zijn we nooit eerder zo machteloos geweest, meent de filosoof Martin Heidegger. Technologie overkomt ons, vindt hij. En de mens kijkt machteloos toe. Of toch niet?

Er zijn mensen die zich na hun dood laten invriezen omdat ze in de veronderstelling zijn dat men in de toekomst over technologieën zal beschikken om dode lichamen weer tot leven te wekken. Deze transhumanisten willen met behulp van technologie de beperkingen die het organische menselijke lichaam met zich meebrengt, achter zich laten. De robotdeskundige Hans Moravec stelt bijvoorbeeld voor om de menselijke geest te ‘downloaden’ naar een kunstmatig lichaam en de mens zodoende min of meer onsterfelijk te maken. Science fiction? Lees meer

Marjolein is Bachelor of Arts!

Vandaag heb ik mijn Bachelordiploma Taal- en cultuurstudies in ontvangst genomen. In de statige aula van het academiegebouw in Utrecht kreeg ik samen met een groep andere TCS-studenten (die ik overigens nooit eerder had gezien) het felbegeerde papiertje.

Voordat ik mijn onwijs sjieke diploma kreeg, moest ik eerst ten overstaan van de zaal wat vertellen over mijn eindwerkstuk. Daar had ik me niet echt op voorbereid, maar ik redde me er met glans uit.

Eindelijk ben ik ‘iets’, al heb ik nog lang niet het idee dat ik klaar ben. Ik ben voorlopig bezig met de Master Nieuwe media & digitale cultuur. Daarna zien we wel weer verder! Oja, leuke (onderzoeks-)stages bij mediabedrijven, omroepen en dergelijke zijn welkom!

Schipperen tussen WebCT en weblog

“The line is busy. Try again later.” “Service unavailable.” “Internal server error.” Dit is slechts een greep uit het arsenaal aan errors die de Elektronische Leer Omgeving (ELO) WebCT Vista nog wel eens geeft. Het is dus niet verwonderlijk dat steeds meer cursussen van de Letterenfaculteit overgaan op het gebruik van weblogs in plaats van of naast WebCT. Ligt de toekomst van de online leeromgevingen van de Universiteit in handen van sites als www.blogger.com en www.web-log.nl of is er een andere functie voor weblogs weggelegd? Lees meer

Vakkenvuller

Een recensie van Practicum nieuwe media

Soms staan er van die cursusbeschrijvingen in de studiegids waarvan je geen chocola kunt maken of waarvan je graag zou willen weten hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Daarom doet Alalos elk blok verslag van de meest uiteenlopende, spannende, onnozele, goedgeorganiseerde, saaie en leerzame vakken die de faculteit Letteren biedt. Deze editie: een recensie van het Practicum nieuwe media.

Wat belooft het?
Practicum nieuwe media wordt de eerste drie blokken van het studiejaar gegeven aan studenten uit de opleidingen CIW en TFT en TCS-ers met de specialisatie mediastudies, cultuureducatie of aanverwante richtingen. Het practicum is verplicht voor iedereen die de master nieuwe media & digitale cultuur wil volgen. Alleen de studenten van wie het studiepad goed aansluit bij het practicum of die genoeg studiepunten hebben verdiend worden geplaatst. Lees meer

Marjolein neemt Veringa Stipendium in ontvangst

WK20051005-41_copyIn het gezelschap van een hoop bollebozen van Teleac, studiegenootjes en familieleden, kreeg ik gister in Hilversum het Veringa Stipendium uitgereikt door Mr. Elco Brinkman himself: een cheque van 1000 euro, een enorme bos bloemen en niet te vergeten; een stageplek van 3 maanden bij Teleac!

Volgens de jury had mijn essay dit verdiend aan de heldere en concrete manier waarop ik mijn geweldige idee overbracht  om kinderen via nieuwe, interactieve media de verkeersregels bij te brengen. Een groot compliment, dus ik hoop dat ik tijdens mijn stage bij Teleac de kans krijg mijn ideeën verder uit te werken. Lees meer

Een taal apart

“W8 ff, ben egt zo trug!” De jeugdige Internetgeneratie laat weinig heel van de oorspronkelijke Nederlandse taal. Chatten via programma’s zoals msn is ongekend populair. Praten met elkaar via Internet is overigens niet meer genoeg. Het is namelijk veel leuker om, terwijl je met elkaar kletst over bijvoorbeeld de zin van het leven, via een webcam toe te kijken hoe de persoon aan de andere kant van het beeldscherm drie straten verder in zijn neus zit te peuteren. Daarbij kan het chatvenster ook nog opgefleurd worden met een ‘persoonlijke’ achtergrond. Wat wil je nog meer? Hogere cijfers voor Nederlands op je rapport!

Los van de bekende risico’s van chatten – voor je het weet heb je een blind date met de heks die je in de kleuterschool terroriseerde door je potloden af te pakken – vormt chatten namelijk ook een gevaar voor de Nederlandse taal. Onze taal wordt niet alleen bedreigd door het toenemende gebruik van Engelse termen – “Ik kon die screensaver niet downloaden van je homepage, omdat mijn browser crashte,” – maar door de verbastering van Nederlandse woorden tot gemuteerde creaties die in de verste verte niet meer lijken op hun oorspronkelijke betekenis. Lees meer