Marjolein Knuit

Tag: universiteit

Boekenwurm met ambitie

Als je goed was in kiezen, was je waarschijnlijk geen TCS gaan studeren. Maar na het feest van het eerste jaar moet er dan toch echt gekozen worden, en wel uit maar liefst veertien hoofdrichtingen waar volgend jaar de hoofdrichting Religie en cultuur aan toe wordt gevoegd.  In de nieuwe rubriek “hoofdrichtingwijzer” vertellen in elke Alalos TCS-studenten over hun hoofdrichting. Waarom hebben ze voor deze specialisatie gekozen, wat vinden ze er leuk aan (en wat niet) en wat voor toekomst zien ze met deze hoofdrichting voor zichzelf weggelegd?

Eline Stiekema: tweedejaars TCS-studente met de hoofdrichting Moderne Letterkunde.

Op dit moment leert ze de kneepjes van het journalistieke vak tijdens de minor op de Uithof, maar doorgaans zit  ze in de binnenstad met haar neus in de boeken voor vakken als Algemene vertaalwetenschap, en Literature of war and masculinity. Lees meer

In een mantelpakje op Malta

Terwijl leeftijdsgenootjes in de kleuterklas op de vraag wat ze later wilde worden altijd ‘juf’ of ‘moeder’ riepen, antwoordde de nu 20-jarige TCS-studente Bertine Bos steevast met ‘Minister van Buitenlandse Zaken’. Ze zit al aardig in de richting van deze diplomatieke ambitie, want op dit moment loopt ze stage bij de Nederlandse ambassade op Malta. Compleet met eigen visitekaartje en mantelpakje vervult ze vijf dagen per week de functie van ‘Assistant Research Officer’ en daarnaast volgt ze nog een cursus Italiaans: heel intensief dus, maar vooral erg ‘fantastico!’.

Stage lopen bij een ambassade; hoe pak je dat in hemelsnaam aan? Ruim een jaar geleden schreef Bertine haar eerste sollicitatiebrief naar aanleiding van een vacature bij de Ambassade in Valletta waarna ze werd uitgenodigd voor een gesprek. Van de 41 gegadigden werden vervolgens twee stagiaires uitgekozen die allebei een half jaar op de Maltese ambassade zouden doorbrengen. Een van de gelukkigen werd Bertine, derdejaars studente Taal- en cultuurstudies met de hoofdrichting Politieke geschiedenis & internationale betrekkingen. Lees meer

‘Een tweede Charles Groenhuijsen’

Als je goed was in kiezen, was je waarschijnlijk geen TCS gaan studeren. Maar na het feest van het eerste jaar moet er dan toch echt gekozen worden, en wel uit maar liefst veertien hoofdrichtingen.  In de nieuwe rubriek “hoofdrichtingwijzer” vertellen in elke Alalos TCS-studenten over hun hoofdrichting. Waarom hebben ze voor deze specialisatie gekozen, wat vinden ze er leuk aan (en wat niet) en wat voor toekomst zien ze met deze hoofdrichting voor zichzelf weggelegd?

Gemma Franke: derdejaars TCS-studente met twee hoofdrichtingen; Amerikanistiek en Internationale betrekkingen.

Ja, ze studeert Amerikanistiek en nee, ze is geen fervent voorstander van president Bush. Gemma moet haar hoofdrichting regelmatig verdedigen tegen allerlei vooroordelen. Daar staat tegenover dat ze les krijgt van Maarten van Rossem en misschien wel stage gaat lopen in Amerika. Lees meer

Schipperen tussen WebCT en weblog

“The line is busy. Try again later.” “Service unavailable.” “Internal server error.” Dit is slechts een greep uit het arsenaal aan errors die de Elektronische Leer Omgeving (ELO) WebCT Vista nog wel eens geeft. Het is dus niet verwonderlijk dat steeds meer cursussen van de Letterenfaculteit overgaan op het gebruik van weblogs in plaats van of naast WebCT. Ligt de toekomst van de online leeromgevingen van de Universiteit in handen van sites als www.blogger.com en www.web-log.nl of is er een andere functie voor weblogs weggelegd? Lees meer

Op schoolreisje naar Florence

Twee studenten over hun hoofdrichting

Als je goed was in kiezen, was je waarschijnlijk geen TCS gaan studeren. Maar na het feest van het eerste jaar moet er dan toch echt gekozen worden, en wel uit maar liefst veertien hoofdrichtingen. In de nieuwe rubriek “hoofdrichtingwijzer” vertellen in elke Alalos twee TCS-studenten over hun hoofdrichting. Waarom hebben ze voor deze specialisatie gekozen, wat vinden ze er leuk aan (en wat niet) en wat voor toekomst zien ze met deze hoofdrichting voor zichzelf weggelegd?

Iris Meindertsma: derdejaars TCS-studente met hoofdrichting Kunst- en cultuurgeschieden 1450-1800.

Voor Iris was de keus voor de hoofdrichting Kunst- en cultuurgeschiedenis 1450-1800 geen vanzelfsprekende keuze: ze had haar hart eigenlijk verpand aan moderne kunst en ook de televisiewetenschap sprak haar erg aan. “Eerst dacht ik Kunst- en cultuurgeschiedenis 1800-heden te gaan doen, omdat ik dacht dat mijn grootste interesse lag bij moderne kunst. Alleen kwam ik er toen achter door de cursus ‘meesterwerken’ te doen dat moderne kunst toch niet helemaal mijn ding was. Toevallig had ik begin dat jaar de cursus Kernproblemen 1400-1600 gedaan. Ik ging dat eens vergelijken, en daar was ik veel enthousiaster over!” Lees meer

Geen opleiding tot regisseur

Als je goed was in kiezen, was je waarschijnlijk geen TCS gaan studeren. Maar na het feest van het eerste jaar moet er dan toch echt gekozen worden, en wel uit maar liefst vijftien hoofdrichtingen. In de rubriek “hoofdrichtingwijzer” vertellen in elke Alalos TCS-studenten over hun hoofdrichting. Waarom hebben ze voor deze specialisatie gekozen, wat vinden ze er leuk aan (en wat niet) en wat voor toekomst zien ze met deze hoofdrichting voor zichzelf weggelegd?

Robert van Halteren: derdejaars TCS-student met hoofdrichting Film- en televisiegeschiedenis.

De breed geïnteresseerde Robert kwam uit bij Film- en televisiegeschiedenis omdat deze hoofdrichting volgens hem het minst “stoffig” is. “Het was mijn eerste keuze, hoewel ik mediastudies en communicatiewetenschappen ook erg interessant vond. Ik vul mijn pakket gewoon aan met vakken uit deze twee richtingen.” Lees meer

Vakkenvuller

Een recensie van Practicum nieuwe media

Soms staan er van die cursusbeschrijvingen in de studiegids waarvan je geen chocola kunt maken of waarvan je graag zou willen weten hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Daarom doet Alalos elk blok verslag van de meest uiteenlopende, spannende, onnozele, goedgeorganiseerde, saaie en leerzame vakken die de faculteit Letteren biedt. Deze editie: een recensie van het Practicum nieuwe media.

Wat belooft het?
Practicum nieuwe media wordt de eerste drie blokken van het studiejaar gegeven aan studenten uit de opleidingen CIW en TFT en TCS-ers met de specialisatie mediastudies, cultuureducatie of aanverwante richtingen. Het practicum is verplicht voor iedereen die de master nieuwe media & digitale cultuur wil volgen. Alleen de studenten van wie het studiepad goed aansluit bij het practicum of die genoeg studiepunten hebben verdiend worden geplaatst. Lees meer